Bättre stöd för stora och små skärmar i BensinKollen